Karácsony utáni akció Férfiak   Nők

Ez az Adatvédelmi szabályzat meghatározza, hogy a GSshop solution s.r.o., székhelye: Těchov 318, Blansko, irányítószám: 678 01, azonosító: 05244641, hogyan használja és védi azokat az információkat, amelyeket a GSshop solution s.r.o. részére a jelen weboldal használata során megadott. A GSshop solution s.r.o. elkötelezett az Ön személyes adatainak biztonsága mellett. Amennyiben arra kérjük Önt, hogy a weboldal használata során adjon meg bizonyos adatokat, amelyek alapján azonosítani lehet, biztosítjuk, hogy ezeket az adatokat kizárólag a jelen adatvédelmi irányelvekkel összhangban használjuk fel. A GSshop solution s.r.o. időről időre megváltoztathatja ezt a politikát az oldal frissítésével. Időről időre ellenőrizze ezt az oldalt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden változással elégedett. Ez a szabályzat 2017. január 1-jétől hatályos.

Az adatkezelő a GSshop solution s.r.o., székhelye: Těchov 318, Blansko, irányítószám: 678 01, azonosítószám: 05244641, bejegyezve a brnói regionális bíróságon vezetett cégjegyzékbe, iktatószám: C 94287.

Azzal, hogy megadja nekünk személyes adatait, hozzájárulását adja az adatainak feldolgozásához és kezeléséhez, amelynek célját és felhasználási feltételeit az alábbiakban ismertetjük. Az Öntől kapott valamennyi személyes adatát a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a személyes adatok védelméről szóló 101/2000. sz. törvénynek (a továbbiakban: törvény), az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvénynek, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá az Európai Unió vonatkozó szabványainak megfelelően gyűjtjük, tároljuk és használjuk.

A személyes adatok olyan információk, amelyek Önt, mint élő személyt azonosítani tudják, akár önmagukban, akár más olyan információkkal kombinálva, amelyekkel rendelkezünk vagy valószínűleg rendelkezni fogunk.


Mit gyűjtünk

A következő adatokat gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel Önről:

a) Az Ön által a www.TheyWear.hu weboldalon (a "Weboldal")

található űrlapok elérésével és kitöltésével megadott információk

b) Ha Ön kapcsolatba lép velünk, a levelezésről nyilvántartást vezethetünk.

c) A Weboldalon tett látogatásainak és az Ön által elért forrásoknak a részletei.

Ha nem járul hozzá ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően használjuk fel, kérjük, ne adja meg személyes adatait a Weboldalon keresztül.


Személyes adatai

Az általunk kért információk a következők lehetnek:

a) Keresztnév/Névnév

b) Lakcím, város, irányítószám/levelezési cím

c) E-mail cím

d) Mobil telefonszám, munkahelyi telefonszám

e) Kommunikációs jelszó

f) Fizetési mód, banki kapcsolat

g) Egyéb információk az Ön azonosítására vonatkozóan

h) A Weboldalon található bármely "szabad szöveges" mezőben (azaz üres helyeken, ahol szabadon beírhat megjegyzéseket)

Ez a lista nem teljes körű, és frissíthető.


Hol tároljuk az Ön személyes adatait

Az Ön általunk a Weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatait egy vagy több informatikai rendszerbe továbbítjuk. Itt tároljuk és használjuk őket (pl.) az Ön információkérésének feldolgozása céljából, hogy Ön megfelelő választ kapjon a megkeresésére és a termékeinkkel kapcsolatos információkra, szerződéskötés céljából (az Ön termékrendelésének fogadása és feldolgozása).

Az Ön személyes adatait a Cseh Köztársaságban található informatikai rendszereink biztonságos szerverein tárolhatják. Személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul ehhez a továbbításhoz, tároláshoz vagy feldolgozáshoz. Minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatainak biztonságos feldolgozása a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történjen.

Az Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatokat automatizált módon, automatizált és egyéb információs rendszer eszközeivel szisztematikusan kezeljük.


Mire használjuk a kapott információkat

a) Weboldalunk tartalmának leghatékonyabb megjelenítési módjának biztosítása az Ön számára

b) A szerződés teljesítésének biztosítása

c) Belső nyilvántartás

d) Az Ön által kért információk, termékek vagy szolgáltatások nyújtása, vagy olyan információk és szolgáltatások nyújtása, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt, beleértve a marketinganyagok terjesztését az Ön által megadott e-mail cím felhasználásával

e) Alkalmi kapcsolatfelvétel Önnel piackutatási céllal

f) Közvetlen marketingküldés elektronikus úton (e-mail vagy SMS) termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban (csak akkor, ha ehhez megfelelő hozzájárulással rendelkezünk)

g) Értesítés a szolgáltatásainkban bekövetkező változásokról


Közvetlen marketing

A Weboldalon található személyes adatainak minden egyes csoportjára vonatkozóan kölcsönösen tisztázzuk, hogy az Ön adatai felhasználhatók-e direkt marketing célokra. Az Ön beleegyezését is kérjük majd, hogy megkapja, illetve lehetővé tesszük, hogy lemondjon a küldésről.

Ha Ön ügyfelünk, és korábban már rendelt tőlünk, a jogos érdeknek nevezett jogi okból ajánlatokat küldhetünk az Ön postai és e-mail címére. Ha a továbbiakban nem kívánja megkapni ajánlatainkat, kérjük, jelezze nekünk a +420 721 263 422-es telefonszámon.

Az e-mailes hírlevelünkről bármelyik hírlevélben található linken keresztül leiratkozhat.

Ha feliratkozik hírlevelünkre vagy ügyfélfiókot hoz létre nálunk anélkül, hogy feliratkozna, csak akkor léphetünk kapcsolatba Önnel direkt marketinggel, ha ehhez hozzájárulását adja.

Elektronikus úton (e-mailben) vagy telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot az Ön által kért információkkal, valamint a hasonló tárgyú információkkal kapcsolatban, amelyek a kérésében szerepeltek, vagy amelyek az Ön korábbi vásárlásának tárgyát képezték, vagy nyomtatott katalógust küldünk Önnek egy áruajánlattal. Ha nem szeretné, hogy adatait ilyen módon használjuk fel, akkor a személyes adatok gyűjtésére használt űrlapon bejelölheti a megfelelő négyzetet.


Adatkezelési idő

Az Ön személyes adatait, amelyeket az adásvételi szerződéssel kapcsolatban kezelünk, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek hatályának időtartamáig (pl. a jótállási idő) és az általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerinti archiváláshoz szükséges ideig (10 év, pl. a számviteli törvény, az ÁFA stb. alapján)

kezeljük.

Az Ön hozzájárulása alapján feldolgozott személyes adatokat legkésőbb addig kezeljük, amíg az Ön hozzájárulását vissza nem vonjuk az adott adatkezelési célhoz.


Biztonság

Elkötelezettek vagyunk az Ön adatainak biztonsága iránt. A jogosulatlan hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal megakadályozása érdekében megfelelő fizikai, elektronikus és vezetői eljárásokat vezettünk be az általunk gyűjtött információk védelme és biztonsága érdekében. Ön elfogadja, hogy az Ön által megadott információkat szisztematikusan és automatizált módon kezeljük. Az Ön által megadott adatokat biztonságos szervereinken tároljuk.


Az adatok megadása

Az Ön személyes adatait átadhatjuk más olyan vállalatoknak, amelyeket a tevékenységünk végzéséhez igénybe veszünk, például az Ön által vásárolt termékek szállítását és kiszállítását végző vállalatoknak, piackutató vállalatoknak, IT hosting- és karbantartási szolgáltatóknak, olyan vállalatoknak, amelyek adatfeldolgozóként működnek a számunkra, és amelyekkel megfelelő szerződésünk van (ez a lista nem végleges). Személyes adatait továbbíthatjuk olyan feleknek is, akiknek a személyes adatai továbbításához Öntől hozzájárulást kaptunk.

Az Ön személyes adatait harmadik félnek is továbbíthatjuk, ha jogi kötelezettségünknek való megfelelés érdekében kötelesek vagyunk az Ön személyes adatait átadni vagy megosztani.


Az érintettek jogai

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban az alkalmazandó jog szerint Önt megillető jogokról, különösen:

a) A személyes adatokhoz való hozzáférés joga, kivonat kérése.
Ez egy kivonat az Önről tárolt adatokról, az úgynevezett hozzáférési jog. A kivonatot legjobb tudásunk szerint formátumban készítjük el. Önnek nincs joga az Ön által megadott formátumú kivonatot kérni. Az egyetlen kivétel, amikor nem készíthetünk kivonatot, az olyan dokumentumokkal kapcsolatos esetek, amelyek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné mások jogait és szabadságát. Ez magában foglalja más személyek személyes adatait, az üzleti titkok védelmét, a szellemi tulajdon védelmét stb.

b) A személyes adatok helyesbítéséhez való jog
Ha úgy találja, hogy pontatlan, elavult vagy hiányos adatokat tárolunk Önről, kérjük, kérje azok helyesbítését vagy kiegészítését.

c) A törléshez való jog (a "feledésbe merüléshez való jog")
Törölnünk kell a személyes adatokat, ha azokat a megadott tárolási időn túl tároltuk, vagy ha nem rendelkezünk érvényes jogcímmel. Nem törölhetjük jogszerűen, ha az adatkezelésre szerződés vagy jogi kötelezettség teljesítése alapján kerül sor.

d) A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog
. Ez a jogos érdeken alapuló feldolgozásra vonatkozik. Az adatkezelés korlátozása tiltakozás esetén történik, és a korlátozás a tiltakozás elbírálásának időtartamára szól.

e) A személyes adatai kezelése ellen bármikor tiltakozhat az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból
Tiltakozhat, ha az adatkezelésre jogos érdek alapján kerül sor. A kereskedelmi kommunikáció küldése elleni tiltakozás mindig elismerésre kerül.

f) Az adathordozhatósághoz való jog
Ön csak a jogcímeken alapuló adatkezelés - szerződés teljesítése és hozzájárulás - esetén kérhet nyilatkozatot hordozható formátumban. Ön csak az Ön által megadott és nálunk elektronikus formában tárolt adatok listáját kérheti, és nincs joga formátumot kérni.

g) A hozzájárulás bármikor visszavonható
. Ez akkor lehetséges, ha az adatkezelésre hozzájárulás alapján kerül sor. Ha Ön megadta hozzájárulását az adatkezeléshez, és azt visszavonja, az adatkezelés megszűnik.

g) Tiltakozás az automatizált döntéshozatal ellen
Nem végzünk automatizált döntéshozatalon alapuló feldolgozást.

h) A személyes adatai kezelése elleni panasz benyújtásának joga a Személyes adatok védelméért felelős hivatalnál (Pplk. Sochor 27, Postcode 170 00, Prague 7, www.uoou.cz
). Ha 1 hónapon belül nem válaszolunk a kérelmére, panaszt tehet a Személyes adatok védelméért felelős hivatalnál.

Ha úgy véli vagy tudomására jut, hogy mi vagy az általunk felhatalmazott harmadik felek az Ön személyes adatait a magán- és magánéletének védelmével ellentétes módon vagy az alkalmazandó jogszabályok megsértésével kezeljük, különösen, ha az Ön személyes adatai a feldolgozás céljához képest pontatlanok, kérheti tőlünk személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, zárolását vagy megsemmisítését. Hozzájárulását visszavonhatja a info@theywear.hu weboldalon vagy a GSshop solution s.r.o., székhely: Těchov 318, Blansko, Postcode 678 01, vagy a +420 721 263 422 telefonszámon.


Más weboldalakra mutató linkek

Weboldalunk tartalmazhat más érdekes weboldalakra mutató linkeket. Ha azonban egy ilyen linket használ, és elhagyja a Weboldalunkat, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy nincs ellenőrzésünk ezen más weboldalak felett. Ezért nem tudunk felelősséget vállalni az ilyen oldalak meglátogatása során megadott információk védelméért és védelméért, és az ilyen oldalakra nem vonatkozik a jelen Adatvédelmi szabályzat. Legyen óvatos, és olvassa el az adott weboldalra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot.


Használnak-e a weboldalak sütiket, és mire szolgálnak ezek?

A felhasználó végberendezésén lévő cookie-król és más hasonló technológiákról, például a böngésző helyi adattárolásáról vagy a súgóról gyűjthetünk információkat.

A cookie egy kis szöveges fájl, amelyet a böngésző a felhasználó végberendezésén tárol. A sütik gyakran tartalmaznak egy névtelen, egyedi azonosítót, amely lehetővé teszi számunkra, hogy azonosítsuk és megszámoljuk a honlapunkat látogató böngészőket. A sütik lehetővé teszik számunkra azt is, hogy információkat gyűjtsünk arról, hogyan és mikor használják a Szolgáltatásokat: például, hogy a felhasználó melyik oldalról lépett be a Szolgáltatásainkba, mikor és mit néz meg a felhasználó a Weboldalainkon, milyen böngészőt használ a felhasználó, milyen képernyőfelbontást, milyen operációs rendszert, a felhasználó termináljának IP-címét és a sorozatszámot. A sütik azt is lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy ne kelljen minden alkalommal felhasználónevet, jelszót és személyes testreszabást megadni.

A sütik maguk nem mozognak a hálózaton, csupán a felhasználó által betöltött weboldal rendeli őket a felhasználó termináljához. Csak az a szerver, amelyik a sütiket küldte, tudja azokat később olvasni és használni. A sütik és a hasonló technológiák nem okoznak kárt a felhasználó termináljában vagy fájljaiban, és nem használhatók programok futtatására vagy vírusok terjesztésére.

A felhasználók nem azonosíthatók kizárólag sütik vagy más technológiák segítségével, és Weboldalunk nem ismerheti például a felhasználó e-mail címét, hacsak a felhasználó nem adta meg azt nekünk. Az egyes szolgáltatások adatvédelmi törvényei és adatvédelmi irányelvei szerint a cookie-kból és más hasonló technológiákból származó információk kombinálhatók a felhasználótól más módon szerzett bármely más információval.

Miért használnak sütiket?

A sütiket és hasonló technológiákat szolgáltatásaink elemzésére és továbbfejlesztésére használjuk, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk felhasználóinknak. Sütiket és hasonló technológiákat használunk a látogatók számának meghatározására, valamint a reklámok hatékonyságának mérésére szolgáló statisztikai megfigyelés során. Például a marketing e-mailek és szórólapok esetében meg tudjuk határozni, hogy mely üzeneteket nyitották meg, és ennek alapján nyomon követhetjük például az online áruházból való elmozdulást. Weboldalaink használhatóságának javítása érdekében rövid távú tanulmányokat végzünk, amelyekben adatokat tárolhatunk a felhasználók egérmozgásairól és az egyes oldalak látogatásáról.


Tanácsra van szüksége?

Ha bármilyen kérdése van, vagy bármit szeretne közölni velünk, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk ügyfélszolgálati vonalunkon +420 721 263 422, vagy küldjön nekünk egy megkeresést az info@theywear.hu címre. Szívesen adunk tanácsot és válaszolunk kérdéseire legkésőbb a 2. munkanapon.