Karácsony utáni akció Férfiak   Nők

a GSshop solution s.r.o. gazdasági társaság.
székhelye: Těchov 318, Blansko, 678 01, Těchov 318, Blansko
azonosítószám: 05244641
bejegyezve a brünni regionális bíróságon vezetett cégjegyzékbe, C részleg, 94287-es betűjelzéssel
az áruk értékesítése a theywear.hu internetes címen található online boltban  

 1. BELI RENDELKEZÉSEK
  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) a GSshop solution s.r.o., székhelye: Těchov 318, Blansko, 67801, azonosító száma: 05244641, bejegyezve a brünni regionális bíróságon vezetett cégjegyzékbe, C. részleg,, 94287-es betét (a továbbiakban: eladó), a 89/2012. sz. törvény 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozza a 89/2012. szl, Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) módosított változata szerint az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: Vevő) között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: Adásvételi szerződés) kapcsán vagy annak alapján keletkező kölcsönös jogok és kötelezettségek. Az online áruházat az Eladó a TheyWear.hu (a továbbiakban: "weboldal") címen található weboldalon (a továbbiakban: "webshop felület"), egy weboldal felületen (a továbbiakban: "webshop felület") keresztül üzemelteti.
  2. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki az áru megrendelésekor üzleti vagy szakmai tevékenysége során jár el.
  3. Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezésekről is meg lehet állapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.
  4. Az általános szerződési feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződést és a szerződési feltételeket magyarra fordítjuk. Az adásvételi szerződés magyar nyelven is megköthető.
  5. Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
    
 2. FELHASZNÁLÓI FELSZÁLLÁS
  1. A vevőnek a weboldalon történt regisztrációja alapján a vevő hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A vásárló a saját felhasználói felületéről rendelhet árut (a továbbiakban: felhasználói fiók).
  2. Amennyiben a webes felület lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül a webes felületről.
  3. A weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során a vevő köteles a helyes és valóságnak megfelelő adatokat megadni. A vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vevő által a felhasználói fiókban és az árubeszerzéskor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.
  4. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat.
  5. A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik félnek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.
  6. Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a Vevő több mint 1 évig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésben (beleértve a szerződési feltételeket is) foglalt kötelezettségeit..
  7. A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll rendelkezésre folyamatosan, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, illetve harmadik fél hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.
    
 3. A VÁSÁRLÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE
  1. A webáruház webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen árukra vonatkozóan. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.
  2. A webáruház technikai hibája miatt előfordulhat, hogy az Áruk vételára olyan összegben jelenik meg, amely nem felel meg a piacon szokásos árnak; ilyen esetben az Üzemeltető nem köteles az Árut a megjelenített vételáron szállítani, felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval és tájékoztatja őt az Áruk tényleges vételáráról, és a Felhasználónak joga van eldönteni, hogy elfogadja-e az Árut a tényleges vételáron, és ha nem, az adásvételi szerződéseket kezdettől fogva felbontja..
  3. A Shop webes felülete információkat tartalmaz az Árukról, és ez magában foglalja az egyes Áruk árazását és az Áruk visszaküldésének költségeit, ha az ilyen Áruk jellegüknél fogva nem küldhetők vissza normál postai úton. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai addig maradnak érvényben, amíg a webáruház webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy adásvételi szerződést kössön egyedileg megállapított feltételek mellett.
  4. A webáruház webes felülete az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén felsorolt, az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árukat a Cseh Köztársaságon belül szállítják.
  5. Az áruk megrendeléséhez a vevő kitölti a megrendelőlapot az áruház webes felületén. A megrendelőlap különösen a következőkre vonatkozó információkat tartalmazza:
   1. megrendelt áruk (a vevő "beilleszti" a megrendelt árukat a webes felület elektronikus bevásárlókosarába),
   2. az áru vételárának fizetési módja, a megrendelt áru kívánt szállítási módjának részletei, és
   3. információ az áruk szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen "megrendelés").
  6. A megrendelés Eladónak történő elküldése előtt a Vevőnek lehetővé kell tenni, hogy ellenőrizze és módosítsa a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevőnek a megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibák észlelésére és kijavítására vonatkozó képességét. A Vevő a "Rendelés elküldése" gombra kattintva küldi el a megrendelést az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a megrendelés kézhezvételét a Vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe") küldött e-mailben.
  7. Az Eladó mindig jogosult a megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költség) a Vevőtől a megrendelés további megerősítését kérni (például írásban vagy telefonon).
  8. A szerződéses kapcsolat az Eladó és a Vevő között a megrendelés elfogadásának (elfogadás) átadásával jön létre, amelyet az Eladó a Vevőnek e-mailben küld a Vevő e-mail címére. .
  9. A Vevő beleegyezik, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjon. A Vevőnél az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távoli kommunikációs eszközök használata során felmerülő költségek (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevőt terhelik, és ezek a költségek nem térhetnek el az alapdíjtól.
    
 4. ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
  1. A Vevő az Áruk árát és az Áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:
   1. készpénzben, a Vevő által a megrendelésben megadott helyen történő átvételkor;
   2. átutalással az Eladó 2901114354/2010 számú, a Fio Banka-nál vezetett számlájára (a továbbiakban "Eladó számlája");
   3. kasszafüggetlenül a Twisto fizetési rendszeren keresztül (A Twisto payments a.s., Személyi adatok feldolgozása, A Twisto payments a.s. reklámszabályzata, Árjegyzék);.
   4. kártyával történő készpénzmentes fizetés;
   5. egy harmadik fél által nyújtott hitel révén.
  2. A vételárral együtt a vevő köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezünk, a vételár tartalmazza az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.
  3. Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem sérti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkének az áruk vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit.
  4. Készpénzben vagy utánvéttel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénzmentes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül esedékes.
  5. Készpénzmentes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó szimbólumának feltüntetésével együtt kifizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az eladó számláján.
  6. Az Eladó jogosult, különösen abban az esetben, ha a Vevő nem erősíti meg a megrendelést (3.6. cikk), a teljes vételár kifizetését követelni, mielőtt az árut elküldenék a Vevőnek. A Polgári Törvénykönyv 2119. szakaszának (1) bekezdésében foglalt rendelkezések nem alkalmazandók.
  7. Az Eladó által a Vevőnek nyújtott árengedmények az áruk árából nem kombinálhatók egymással.
  8. Ha ez a kereskedelmi kapcsolatokban szokásos, vagy ha ezt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az Eladó az Adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó hozzáadottérték-adó fizetője. Az Eladó az adóigazolást - számlát - az áru árának kifizetése után állítja ki a Vevőnek, és elektronikus formában küldi el a Vevő elektronikus címére.
  9. Az adásvételi nyilvántartásról szóló törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett értékesítést az adóhatóságnál online regisztrálni; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.
    
 5. SÉLJÜK MEG A VÁSÁRLÁSI MEGÁLLAPODÁSBÓL
  1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései szerint nem lehet elállni a Vevő kívánsága szerint vagy a Vevő személye számára módosított, romlandó áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, valamint a romlandó áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől; olyan áru, amelyet a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekevertek más áruval, olyan zárt csomagolású áru adásvételi szerződésből, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni, valamint olyan hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program adásvételi szerződésből, amelyet a fogyasztó az eredeti csomagolást megrongálta.
  2. Ha ez nem az Általános Szerződési Feltételek 5.1. cikkében említett eset, vagy bármely más olyan eset, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevő a 1829. § 1829. bek. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle árutípus vagy több alkatrész szállítása, ez a határidő az utolsó áruszállítás átvételének időpontjától kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő használhatja az eladó által biztosított mintaűrlapot, amely a szerződési feltételek mellékletét képezi. A Vevő az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az Eladó üzleti címére vagy az Eladó e-mail címére küldheti el. Az át nem vett árukat legfeljebb 6 hónapig tartjuk fenn a vevő számára, de ez az időtartam a vevő vagy az eladó kérésére módosítható.
  3. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az általános szerződési feltételek 5.2. cikke szerint az adásvételi szerződés a kezdetektől fogva érvényét veszti. A Vevőnek az árukat az adásvételi szerződéstől való elállás átadásától számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldenie az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áruknak az Eladóhoz történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az árukat jellegük miatt nem lehet normál postai úton visszaküldeni..
  4. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az Eladó a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül köteles a Vevő által kapott pénzeszközöket ugyanolyan módon visszautalni, ahogyan az Eladó azokat a Vevőtől megkapta. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést a Vevő által történő visszaszolgáltatáskor vagy más módon visszaadja, feltéve, hogy a Vevő ehhez hozzájárul, és a Vevőnél nem merülnek fel többletköltségek. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzeszközöket a vevőnek visszaadni, mielőtt a vevő az árut visszaküldi neki, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak..
  5. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vevő által visszaküldött áru sérült, elhasználódott, részben elfogyott vagy más módon, például mosás vagy illatosítás miatt elértéktelenedett, az Eladó jogosult a Vevővel szemben kártérítésre a Vevőnek okozott kárért. Az Eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a kár megtérítésére vonatkozó követelését a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.
  6. Azokban az esetekben, amikor a vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § 1829. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg a vevő át nem veszi az árut. Ebben az esetben az eladó köteles a vételárat a vevőnek indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül a vevő által megjelölt számlára visszatéríteni.
  7. Ha a Vevőnek az áruval együtt ajándékot is adnak, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ajándék tekintetében hatályát veszti, és a Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az Eladónak visszaszolgáltatni.
    
 6. Az áruk előkészítése és szállítása
  1. Amennyiben a szállítási módot a vevő külön kérésére állapodnak meg, a vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos minden további költséget.
  2. Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.
  3. Ha a vevő oldalán felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a vevő köteles megfizetni az ismételt szállítással kapcsolatos költségeket, vagy az egyéb szállítási móddal kapcsolatos költségeket..
  4. Az áru fuvarozótól történő átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának épségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomagolás olyan módon sérült, amely a küldemény illetéktelen behatolására utal, a vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.
  5. A felek egyéb, az árufuvarozással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az eladó külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az eladó kiadta.
    
 7. JOGA A TELJESÍTÉSRE
  1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általános érvényű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. §-ai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény) rendelkezései az irányadóak..
  2. Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az eladó különösen azért felel a vevővel szemben, hogy abban az időpontban, amikor a vevő átvette az árut:
   1. az áru rendelkezik azokkal a jellemzőkkel, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában pedig azokkal a jellemzőkkel, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklámozás alapján elvárhatott,.
   2. az áruk alkalmasak arra a célra, amelyre az eladó állítása szerint azokat használni fogják, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják,
   3. az áruk minőségükben vagy kivitelezésükben megfelelnek a megállapodás szerinti mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést a megállapodás szerinti minta vagy mintadarab alapján határozták meg,
   4. az áruk a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban vannak, és
   5. az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.
  3. Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. cikkében foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített áruk esetében olyan hibára, amelyre az alacsonyabb árat állapították meg, az áru szokásos használatából eredő kopásra, illetve használt áruk esetében olyan hibára, amely megfelel annak a használati vagy kopási szintnek, amellyel az áru a vevő általi átvételkor rendelkezett, vagy ha ez az áru jellegéből adódik..
  4. Ha a hiba az átvételtől számított 12 hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt. A vevő jogosult a fogyasztási cikkekben előforduló hiba esetén az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül élni a hiba jogával.
  5. A Vevőnek a hibás teljesítésből eredő jogát az Eladónál kell érvényesítenie az Eladó üzleti címén, ahol az eladott áruk köre tekintetében a követelés elfogadása lehetséges, vagy a székhelyen vagy a telephelyen. .
  6. A felek további jogait és kötelezettségeit az eladó hibákért való felelősségével kapcsolatban az eladó reklamációs eljárása szabályozhatja.
    
 8. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
  1. A Vevő az Áruk teljes vételárának megfizetésével szerez tulajdonjogot az Árukra.
  2. Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexek.
  3. A fogyasztói panaszokat az Eladó az alábbi elektronikus címen keresztül kezeli: info@theywear.cz. Az Eladó a Vevő panaszának kezeléséről szóló tájékoztatást a Vevő elektronikus címére küldi.
  4. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, azonosító: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs, illetékes az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére. Az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződés alapján felmerülő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon található online vitarendezési platform használható.
  5. A Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központ, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetes címe: http://www.evropskyspotrebitel.cz a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont..
  6. Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi hatóság végzi saját hatáskörében. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvénynek való megfelelést, meghatározott keretek között..
  7. A vevő ezennel vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése értelmében.

 9. SZEMÉLYES ADATVÉDELEM
  1. Az Eladó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerinti, a Vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése, az adásvételi szerződéssel kapcsolatos tárgyalások és az Eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából történő kezelésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének külön dokumentummal tesz eleget a Vevővel szemben.

 10. ÜZLETI ALKALMAZÁSOK MEGSZERZÉSE ÉS A KOKKOLÁK MEGSZÜNTETÉSE
  1. A Vevő a módosított, az információs társadalom egyes szolgáltatásairól és egyes törvények módosításáról szóló 480/2004. sz. törvény (az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény) 7. § (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére vagy telefonszámára. Az Eladó a GDPR 13. cikke értelmében a Vevővel szemben fennálló, a Vevő személyes adatainak kereskedelmi kommunikáció céljából történő feldolgozásával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének külön dokumentummal tesz eleget.
  2. A vásárló hozzájárul ahhoz, hogy úgynevezett cookie-kat tároljanak a számítógépén. Abban az esetben, ha a vásárlást a weboldalon meg lehet tenni, és az eladónak az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesíthetők anélkül, hogy a vevő számítógépén sütiket tárolnának, a vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.
    
 11. Javaslat
  1. A Vevőnek a Vevő elektronikus címére lehet kézbesíteni.
    
 12. SZERZŐDÉSI RENDELKEZÉSEK
  1. Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, és jogi személyek közötti adásvételi szerződésről van szó, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ha az adásvételi szerződéssel létesített jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz és a végfogyasztóval kötött adásvételi szerződésről van szó, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a jogviszonyra az ügyfél lakóhelye szerinti ország joga az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztással a fogyasztó vevőt nem fosztják meg a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelytől szerződésben nem lehet eltérni, és amely választás hiányában törvény rendelkezései, egyébként a szerződéses kötelezettségekre irányadó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint alkalmazandók. ).
  2. Ha a szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
  3. Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
  4. Az általános szerződési feltételek melléklete az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó nyomtatványminta..
  5. Az eladó elérhetőségei: szállítási cím Pražská 1, Blansko, 678 01, e-mail cím info@theywear.hu, telefonszám +420 721 263 422..

Blansko-ban 1.1.2017-ben